Tage Lundkvist

Brunflo, Jämtland

Karvsnitt, svarvning, täljning, bildhuggeri, ciselering, repslageri, skohötagning, smide, blötskotillverkning och mycket mer kan Tage på sina tio fingrar. Inte bara i fingrarna sitter kunskapen om de månghundraåriga teknikerna utan också i huvudet i form av historik, lokalkännedom och materialkunskap. Vem som ägde, vem som brukade och var man hämtat materialet och varför, allt detta är en djup kunskap om tingens innersta väsen och om hemslöjdens grundbult.

När man pratar med Tage är det ingen tvekan om att det han säger om hemslöjd och hantverk det brinner han för och behärskar väl.

Vid besök hemma i Tage och hustrun Evas kök så vindlar diskussionerna kring slöjd, antikviteter, mat, barn, pelargoner och musik, vilka alla är gemensamma intressen. Alltid lärorikt, spännande men framförallt väldigt generöst. Det kan utvecklas till en musikalisk stund med durspel eller flöjtspel vilka Tage behärskar båda.

Många är vi som fått möjligheten att vistas en stund i Tages verkstad, oförglömliga stunder av rogivet slöjdande med outsinlig hjälp i alla svårigheter. Man behöver bara fråga så finns lösningaarna, verktygen och materialet inom räckhåll.

Tack tage!

Skriv ut Dela på Facebook Dela på Twitter